ریحانه آفرینش

حق شوهر نسبت به زن


حق شوهر نسبت به زن


پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: مردى كه بر بد خويى همسرش ‍ صبر كند؛ خداوند اجر مصائب ايوب را به وى دهد، و زنى كه بر بدخويى شوهرش شكيبايى كند؛ خداوند ثواب آسيه به او دهد.

از امام پنجم (عليه السلام): زنى به محضر پيغمبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) آمد و عرضه داشت : حق شوهر بر زن چيست ؟ فرمود: آن كه فرمان او برد و مخالفت و عصيان او نكند، و چيزى از خانه او بدون اجازه او صدقه ندهد و روزه مستحبى جز با اجازه او نگيرد، و اگر بر پشت مركب (آماده سفر) است و شوهر از او آميزش خواست امتناع نكند. و جز با اجازه او از خانه بيرون نرود، كه اگر بى اجازه او بيرون رود فرشتگان آسمان و زمين و فرشتگان رحمت و غضب بر او نفرين فرستند، تا گاهى كه به خانه برگردد. زن پرسيد: يا رسول الله چه كسى حقش برگردن مرد بيش از همه مى باشد؟ فرمود: پدر و مادر، پرسيد: چه كسى حقش بر زن بيش از همگان است ؟ فرمود: شوهر، پرسيد: من هم به اندازه شوهر به گردن او حق دارم ؟ فرمود: نه ؛ و صد يك آن را نيز ندارد.

و پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم): هر زنى كه شوهرش را به زبان اذيت كند، خداوند هيچ احسان و نيكى و حسنه اى را از او نمى پذيرد تا او را خشنود و راضى گرداند، و اگر چه روزها روزه بدارد و شبها نماز گزارد، و بردگان آزاد كند و آنها بر پشت اسبان در راه خدا (به جهاد) بفرستد و اول كسى خواهد بود كه به آتش درآيد، و همچنين است مرد اگر بر زن ستمگرى كند.
پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: هر زنى كه با شوهرش مدارا نكند و او را بر آنچه توان ندارد وا دارد؛ خداوند از او هيچ حسنه اى نپذيرد، و خدا را خشمگين ملاقات كند.
پيغمبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) زنى را به نكاح مردى در آورد، زن از شوهر ناملايماتى ديد و به پيغمبر شكايت برد. پيغمبر فرمود: گويا مى خواهى طلاق بگيرى كه در نزد خداوند از مردار الاغ بدتر و پست تر باشى .
از امام صادق (عليه السلام): زن نمى تواند كارى مثل بنده آزاد كردن ، بخشش ، و نذر در مال خود، انجام دهد مگر با اجازه شوهر، مگر در حج واجب و زكات ، و نيكى به والدين و صله رحم .
از نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم): حق مرد بر زن اين است كه چراغ برايش برافروزد، و طعام خوب تهيه بيند، و تا در حياط به استقبالش شتابد و به او خوش آمد گويد، و طشت و حوله آرد و دست او را بشويد و جز به واسطه مريضى خود را از او منع ننمايد.
از امام صادق (عليه السلام): جمعى خدمت نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) آمدند و گفتند: ما مردمى را مى بينيم كه به يكديگر سجده مى كنند، حضرت فرمود: اگر كسى را دستور مى دادم كه به كسى سجده كند، به زن مى گفتم كه شوهر را سجده نمايد.
و فرمود: زن حق خداوند عزوجل را ادا نكرده است تا حق شوهر را ادا كند.
از امام باقر (عليه السلام): خداوند بر مردان و بر زنان هر دو جهاد نوشته است جهاد مرد بذل مال و جان است تا كشته شود و جهاد زن آن است كه بر غيرت و ناراحتى هاى شوهر صبر كند.
و فرمود: نجات يابندگان از مردها كم است و از زنها كمتر. و در حديث ديگر جهاد زن ، خوب شوهردارى است .
و از امام صادق (عليه السلام): هر زنى كه شب كند و شوهر بر او به حق خشمگين باشد خداوند نماز او را قبول نكند تا شوهر از او خشنود گردد.
و از آن حضرت : هر زنى كه بى اجازه شوهر از خانه بيرون رود تا برگردد حق خرجى ندارد.
و فرمود: هر زنى كه براى غير شوهر عطر بزند خداوند نمازش را قبول نكند تا از آن غسل كند چنان كه از جنابت غسل مى كند.
و فرمود: هر زنى كه در غير خانه شوهر بى اجازه او جامه از تن در آرد تا وقتى كه به خانه بازگردد در لعنت خدا باشد.
و از آن حضرت (عليه السلام): هر زنى كه به شوهر بگويد: من از تو تاكنون خير نديده ام همه اعمالش باطل گردد.
از انس : درزمان نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) مردى براى كارى بيرون رفت و از همسرش پيمان گرفت كه تا او بازگردد، از خانه بيرون نرود، پدر زن مريض شد و قاصدى خدمت پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) فرستاد كه قصه را به حضرت باز گويد و از او اجازه خواهد كه به عيادت پدر رود، پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) اجازه نداد. و پيغام داد كه در خانه ات بنشين ، و فرمان شوهر ببر، پدر از دنيا رفت ، زن از پيغمبر اجازه خواست به جنازه پدر حاضر شود، حضرت فرمود: در خانه بنشين و شوهر را اطاعت كن . مرد را دفن كردند، پيغمبر براى زن قاصدى فرستاد كه خداوند متعال تو و پدرت را آمرزيد به واسطه اين اطاعت كه از شوهر نمودى .

پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: بهترين شما آن است كه براى خانواده خود بهتر باشد و من بهترين شما نسبت به اهل بيت و خانواده خود هستم .
منبع:مکارم الاخلاق/شیخ طبرسی/حقوق زن و مرد نسبت به هم


+ نوشته شده در  شنبه دوم بهمن ۱۳۸۹ساعت   توسط  حکمت  |